Server #1Server #2View: 390.9K

Thanh niên may mắn sau tai nạn của bố mẹ

Thanh niên may mắn sau tai nạn của bố mẹ, một cậu thanh niên khá đen đủi vì bố mẹ anh vừa qua đời trong một vụ tai nạn hơn nữa là anh còn được ông nội nhận nuôi luôn mà phải nói là anh là người thừa kế của nhà ông nội anh phải nói là quá giàu luôn và anh đã được ông huấn luyện cùng những hầu gái xinh đẹp về mọi mặt kể cả là tình dục thứ mà anh mong muốn bao lâu nay.

Đóng QC