Server #1Server #2View: 126.1K

Thanh niên may mắn khi miễn nhiệm virus

Thanh niên may mắn khi miễn nhiệm virus, một vài năm về trước có một loại virus khiến cho toàn bộ đàn ông không thể cương dương và cậu lại là một ngoại lệ khi mà cậu miễn nhiễm với căn bệnh này, và cậu được chuyển đến một trường học có 90% là nữ sinh và nhiệm vụ của cậu là thỏa mãn cho tất cả nữ sinh ở trường này.

Đóng QC