Server #1Server #2View: 194.6K

Nhà tư vấn trẻ và cô nhân viên văn phòng

Nhà tư vấn trẻ và cô nhân viên văn phòng, anh là một nhà tư vấn trẻ tuổi nhưng xuốt mấy năm qua anh vẫn chưa có bạn gái cho đến khi gặp được cô nhân viên văn phòng này bỗng chốc anh lại cảm thấy mình có lẽ sẽ hợp với cô ấy hơn cho nên anh đã bắt đầu rủ cô ấy đi chơi cùng với tất cả những thứ mà những cặp đôi yêu nhau làm kể cả tình dục thì anh cũng không ngại dành cho cô hết.

Đóng QC