Server #1Server #2View: 148.6K

Nhà tư vấn trẻ và cô nhân viên văn phòng phần 3

Nhà tư vấn trẻ và cô nhân viên văn phòng phần 3, cậu chuyện càng ngày càng hài hước khi anh ta đang cố tỏ ra rằng mình đã tìm hiểu được phụ nữ muốn cái gì nhưng anh ta lại không nghĩ đến một điều đó chính là phụ nữ là những người khó hiểu nhất hành tinh, điều mà anh ta biết chỉ có thể gọi là một chút đôi nét về phụ nữ mà thôi nhưng điều đó cũng không quan trong vì cô gái ấy đã yêu anh rồi.

Đóng QC