Server #1Server #2View: 418.8K

Nam sinh may mắn và sung sướng khi chuyển về nhà trọ cũ

Nam sinh may mắn và sung sướng khi chuyển về nhà trọ cũ, sau khi vụ hoả hoạn đã tiễn ngôi nhà trọ của cậu thì cậu đã không biết đi đâu cho nên cậu đành phải quay lại xóm trọ cũ và nơi này đã là nơi để những em nữ sinh trung học vào trọ và cậu là người con trai đầu tiên mà ở lại trọ trong xóm nữ sinh này cho nên các em cũng khá là vui khi có con trai ở nơi này.

Đóng QC