Server #1Server #2View: 29.2K

Làm thịt nữ quỷ bên trong lâu đài bị quỷ ám

Làm thịt nữ quỷ bên trong lâu đài bị quỷ ám, anh trai này có tính tò mò cho nên khi nghe thấy có người đồn rằng bên trong lâu đài có quỷ mà anh lại không tin cho nên anh đã quyết tâm một mình đi vào trong và cuối cùng tối hôm đó anh được một em nữ quỷ xinh đẹp dáng ngon hàng đẹp làm thịt mà ngày hôm sau dậy anh cứ cảm tưởng như đó là chỉ là mơ thôi.

Đóng QC