Server #1Server #2View: 54.5K

Hợp tác với quỷ dữ để trả thù cô em gái nứng lồn

Hợp tác với quỷ dữ để trả thù cô em gái nứng lồn, anh đã bị cô em gái nuôi này hãm hại và chỉ muốn được quay trở lại và cuối cùng anh gặp được quỷ vương một người có thể cho anh sức mạnh thao túng thế là anh đã không phụ sự kỳ vọng mà đã quay trở lại để thao túng tâm lý cô em gái của mình làm cho em mất đi lần đầu tiên trong tay một thường dân

Đóng QC