Server #1Server #2View: 505.9K

Dũng sỹ lạc vào nơi cất dấu bí mật của ma vương

Dũng sỹ lạc vào nơi cất dấu bí mật của ma vương, sau khi đại chiến với quái vật bên ngoài thì anh đã lẻn vào lâu đài của ma vương hơn nữa là vì lâu đài quá rộng làm cho anh đi lạc vào nhiều nơi và đặc biệt là nơi mà ma vương đang cất giữ những bí mật mà không thể để cho ai biết mà anh lại chui vào thế là cuộc mây mưa giữa chàng dũng sỹ dũng cảm và cô ma vương bắt đầu từ đây.

Đóng QC