Server #1Server #2View: 215.9K

Anh chàng lên đường đi tìm kiếm những chủng tộc khác của thế giới

Anh chàng lên đường đi tìm kiếm những chủng tộc khác của thế giới, anh chàng này vì nghe ông nội của mình nói rằng ở thế giới có những chủng tộc khác và đặc biệt là tộc Elf rất dâm nên anh cũng muốn đi tìm tòi một chút hiện tại anh cũng không có việc gì cho nên cũng xách ba lô lên đi tìm, mà không ngờ được những gì mà anh gặp được và mọi người cùng đoán xem là anh có thể tìm thấy tộc Elf hay không nhé!

Đóng QC